การผันคำกริยา haben พร้อมประโยค 30 ประโยคและคำศัพท์

1. Ich _________ keine Schuhe für den Sommer (der Sommer)

ฉันไม่มีรองเท้าสำหรับหน้าร้อน 

2. Er _________ keine Zeit. (die Zeit)

  เขาไม่มีเวลา 

3. Sie _______ hier keine Freunde. (Pl.) 

ที่นี่หล่อนไม่มีเพื่อน

    4. Ihr ________ morgen nichts vor. (vorhaben) 

Hast du heute Abend etwas vor?

พรุ่งนี้หล่อนไม่มีนัดอะไรเลย / หล่อนไม่มีนัดอะไรเลยในวันพรุ่งนี้

5. Wir _________ heute einen Arzttermin. (der Arzttermin) 

วันนี้พวกเรามีนัดหมอ/  พวกเรามีนัดหมอวันนี้

6. Sie _______ im Moment keine Arbeit. (die Arbeit)

หล่อนไม่ได้ทำงานในตอนนี้/ตอนนี้หล่อนไม่มีงานทำ

7. Peter _________ keinen Hunger. (der Hunger)

ปีเตอร์ไม่หิว

8. Er _______ Lust zu spielen. (Lust haben) 

เขาอยากจะเล่น

9. Er ___________ keine Angst. (die Angst)

    เขาไม่กลัว

10. Ich _________ keine Getränke im Haus. (das Haus) (das Getränk, die Getränke-Pl.)

ฉันไม่มีเครื่องดื่มในบ้าน

ข้อ 11 – 30 สามารถกดดาวน์โหลดเอกสารได้ที่รูปดาวน์โหลดได้เลย จะได้รับเป็นไฟล์ pdf

Shopping Cart