ติวสอบ A1 เขียน Brief schreiben

A1 Prüfung schreiben

A1 Brief schreiben  ติวสอบภาษาเยอรมัน A1 (เขียน) 

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบภาษาเยอรมัน A1 (เขียน: schreiben) แต่ขาดความมั่นใจเรื่องการสอบเขียน มาเรียนคอร์สนี้เลย!

คอร์สนี้จะช่วยเหลือคุณ ให้คุณมั่นใจเรื่องการเขียนมากขึ้น สอนเข้าใจง่าย กระชับ ตรงประเด็น และมาพร้อมตัวอย่างข้อสอบกว่า 40 ตัวอย่าง ให้คุณได้ลองฝึกเขียน อ่าน และฟังคำอธิบาย เทคนิคต่างๆ จากครูอรไปพร้อมๆ กัน

คอร์สออนไลน์ A1 Brief schreiben ติวสอบภาษาเยอรมัน A1 (เขียน) เป็นคอร์สที่เน้นติวในส่วนของการเขียน (schreiben) จดหมาย (Brief) อีเมล์ (E-Mail) ข้อความ (SMS)  แบบฟอร์ม (Formular)  จากตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบ A1 โดยมีตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบ 40 ตัวอย่าง ฝึกการอ่าน แปล การตีความโจทย์ เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องในการสอบ เรียนรู้ เทคนิค วิธีการเขียนที่ถูกต้อง เพื่อให้เขียนสอบออกมาให้ได้คะแนนดี และสอบผ่านในครั้งเดียว 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 • ฝึกการเขียน อ่าน จากตัวอย่างโจทย์ 40 ตัวอย่าง แบบเน้นๆ 
 • เข้าใจโครงสร้าง เนื้อหา ตัวอย่างแนวข้อสอบเขียน schreiben  
 • เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็น เทคนิคแนวการเขียนตอบโจทย์ยังไงให้ได้คะแนนสูง สอบผ่าน
 • รู้หลักการเขียนที่ถูกต้องตามหลักโครงสร้าง ไวย์กร  
 • เพิ่มความมั่นใจก่อนที่จะไปสอบภาษาเยอรมัน A1 (เขียน: schreiben)
 • มีเอกสารให้ดาวน์โหลดกว่า 100 หน้า

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

 • ผู้ที่ต้องเตรียมตัวสอบภาษาเยอรมัน A1  
 • ผู้ที่ต้องการรู้แนวทิศทางข้อสอบเขียนทั้งหมด
 • ผู้ที่ต้องการฝึกการเขียนจดหมาย อีเมลล์ การกรอกแบบฟอร์ม 
 • ผู้ที่ต้องการได้คะแนนในการสอบเขียนสูง สอบผ่าน 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน 

 • มีความรู้ภาษาเยอรมันระดับพื้นฐาน A1 มาบ้าง 

สมัครเรียนอย่างไร

 • สมัครเรียน โดยคลิกสมัครเรียนในหน้าแรก ระบบจะพาไปเข้าหน้าเว็บไซต์ skilllane
 • เลือกชำระเงินเพื่อเริ่มเรียนได้ทันที
 • หากเป็นคอร์สแรกสามารถใช้ส่วนลด 300 บาท ที่ทาง skilllane มีโปรโมชั่นได้เลย
Shopping Cart