ประโยคพูดด้วยคำว่า stehen – stehen bleiben

ประโยคด้วยคำกริยา stehen (Verb) (ชเตเฮิ่น) ที่ไม่ได้แปลว่า “ยืน” เท่านั้น

การผัน  Konjugation 

Ich – stehe  (ชเตเฮอะ)

Du – stehst  (ชตี๊ทส์ทํ)

Er – steht  (ชตี๊ททํ)

Wir – stehen (ชเตเฮิ่น)

Ihr – steht (ชตี๊ททํ)

Sie – stehen  (ชเตเฮิ่น)

Perfekt – hat gestanden  (ฮัททํ เกชตั๊ทเดิ่น))​

  1. ในที่ทำงานฉัน ฉันต้องยืนเยอะมาก

In meinem Beruf muss ich viel stehen.

(อิน ไมเนม เบรูฟํ มุสํ อิช ฟีล ชเตเฮิ่น) 

  1.   เมื่อพวกเรามาถึง ก็มีอาหารบนโต๊ะเรียบร้อยแล้ว 

Als wir kamen, stand das Essen schon auf dem Tisch.

(อัลสํ เวียร์ คาเมิ่น, ชตั๊นทํ ดาส เอสเซิ่น โชน เอ้าฟํ เดม ทิช) 

หรือ Als wir angekommen sind, hat das Essen schon auf dem Tisch gestanden.

(อัลสํ เวียร์ อันเกคอมเมิ่น ซินทํ, ฮัททํ ดาส เอสเซิ่น โชน เอ้าฟํ เดม ทิช เกชตั๊นเดิ่น) 

  1.   รถเมล์จอดอยู่แล้วที่ป้ายรถเมล์ 

Der Bus steht schon an der Haltestelle.

(แดร์ บุส ชตี๊ทํ โชน อัน แดร์ ฮัลเทสชเตลเลอะ) 

     4. เมื่อพวกเรามาถึง รถเมล์ก็จอดอยู่ที่ป้ายแล้ว

Als wir angekommen sind,hat der Bus schon an der Haltestelle gestanden. 

(อัลสํ เวียร์ อันเกคอมเมิ่น ซินทํ, ฮัททํ แดร์ บุสํ โชน อัน แดร์ ฮัลเทสชเตลเลอะ เกชตั๊นเดิ่น) 

    5. รถของฉันจอดอยู่ที่จอดรถ 

Mein Auto steht im Parkhaus. 

(ไมน์ เอาโท้ ชตี๊ทํ อิม พาร์คเฮ้าสํ) 

  6.วันนี้มี(ข่าว) อะไรในหนังสือพิมพ์

Was steht heute in der Zeitung?

(วาส ชตี๊ทํ ฮอยเทอะ อิน แดร์ ไซ้ทุ่ง)

      7. สวิตซ์ขึ้นว่า ปิด

Der Schalter steht auf „aus”

(แดร์ ชัลเทอร์ ชตี๊ทํ เอ้าฟํ เอ้าสํ)

     8. ผ่านมา 20 นาที คะแนนขึ้น 1:1 

Nach 20 Minuten stand das Spiel 1:1

(น้าค ซวานซิค มินูเทิ่น ชตั๊ทํ ดาส ชปีล ไอสํ ซู ไอสํ)

  1.   เสื้อใหม่เข้ากับเธอดี 

Die neue Bluse steht dir gut. 

 (ดี นอยเออะ บลูเซอะ ชตี๊ทํ เดียร์ กู๊ททํ)

ผมทรงใหม่เข้ากับเธอดีนะ 

Die neue Frisur steht dir gut. 

(ดี นอยเออะ ฟรีซัวร์ ชตี๊ทํ เดียร์ กู๊ททํ)

stehen bleiben   (ชเตเฮิ่น ไบลเบิ่น) แปลว่า อยู่นิ่งๆ เฉยๆ หรือห้ามขยับ หรืออยู่กับที่

1. คุณกรุณาอยู่นิ่งๆ หรือ อยู่เฉยๆ อย่าขยับ 

Bitte bleiben Sie stehen!  (ใช้พูดกับคนที่เราใช้ Sie)

(บิทเทอะ ไบลเบิ่น ซี ชเตเฮิ่น) 

Bleib(e) stehen! (ใช้พูดกับคนที่เราใช้ du)

(ไบลพํ  ชเตเฮิ่น) 

Bleibt stehen! (ใช้พูดกับคนที่เราใช้ ihr)

(ไบลพ์ทํ  ชเตเฮิ่น) 

2. นาฬิกาไม่เดิน 

Meine Uhr ist stehen geblieben. 

(ไมเนอะ อัวร์ อิสทํ ชเตเฮิ่น เกบลีเบิ่น) 

3.คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน (คอมแฮงค์)  

Mein Computer ist stehen geblieben. 

(ไมเนอะ อัวร์ อิสทํ ชเตเฮิ่น เกบลีเบิ่น)

Leave a Comment

Shopping Cart