ขอตัวก่อนนะ ต้องรีบไป ภาษาเยอรมันพูดยังไง

ตัวอย่างประโยคที่สามารถนำไปพูดได้ ไปลองฝึกพูดกันนะคะ

ประโยคพูด ถ้าจะขอตัวไปก่อนเพราะ…

Es tut mir leid(Entschuldigung), aber ich muss jetzt los.

ขอโทษนะ แต่ตอนนี้ฉันต้องไปแล้วล่ะ

Es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen /(geh).

ขอโทษนะ แต่ตอนนี้ฉันต้องไปแล้วล่ะ

Es tut mir leid, aber ich muss jetzt weg.

ขอโทษนะ แต่ตอนนี้ฉันต้องไปแล้วล่ะ

…., weil ich einen Arzttermin habe.  /  Ich habe einen Arzttermin.

เพราะฉันมีนัดหมอ

…., weil ich einkaufen gehen muss. / Ich muss einkaufen  gehen/geh.

เพราะฉันต้องไปซื้อของ

…., weil ich meine Tochter abholen muss./ Ich muss meine Tochter abholen.

เพราะฉันต้องไปรับลูกสาว

…., weil ich zur Arbeit gehen muss./ Ich muss zur Arbeit gehen/geh.

เพราะฉันต้องไปทำงาน

…., weil ich zur Toilette gehen muss./ Ich muss zur Toilette gehen/geh.

เพราะฉันต้องไปห้องน้ำ

…., weil ich auf die Toilette gehen muss./ Ich muss auf die Toilette gehen/geh.

เพราะฉันต้องไปห้องน้ำ

…., weil mein Mann/Freund/meine Freundin  ankommen wird./ Mein Mann/Freund/ meine Freundin  wird ankommen.

เพราะสามี/แฟน กำลังจะมา

…., weil mein Mann/Freund/ meine Freundin  mich abholen wird./ Mein Mann/Freund/ meine Freundin  wird mich abholen.

เพราะสามี/แฟน กำลังจะมารับฉัน

…., weil mein Mann/ Freund/ meine Freundin  kommt./ Mein Mann/Freund/ meine Freundin  kommt.

เพราะสามี/แฟน มาแล้ว

ดาวน์โหลดเนื้อหาฟรี คลิกเลย http:// ไฟล์เนื้อหาในคลิปขอตัวก่อนต้องรีบไป

Shopping Cart