เธอไปที่นั่นยังไง? ภาษาเยอรมันพูดยังไง

ดาวน์โหลดเนื้อหาในคลิป http:// เธอไปที่นั่นยังไง? Wie fährst du dahin?

Wie fährst du dahin?

เธอไปที่นั่นยังไง?

dahin,(ดาฮิน) dorthin(ดอรทํฮิน)  ที่นั่น    hierher (เฮียร์แฮร์) ที่นี่

Wie fährst du dahin? (วี แฟทร์สทํ ดู ดาฮิน) เธอไปที่นั่นยังไง?

Wie fahren Sie  dahin? (วี ฟาร์เร่น ซี ดาฮิน) คุณไปที่นั่นยังไง?

Wie fährst du zur Arbeit?  (วี แฟทร์สทํ ดู ซัวร์ อาร์ไบท์) เธอไปทำงานยังไง?

Wie fährst du zur Schule? (วี แฟทร์สทํ ดู ซัวร์ ชูเล่อ) เธอไปโรงเรียนยังไง?

Wie fährst du hierher? (วี แฟทร์สทํ ดู เฮียร์แฮร์) เธอมาที่นี่ยังไง?

Ich fahre mit dem Auto. (อิค ฟารํเรอ มิททํ เด็ม เอาโท) ฉันขับรถไป

Ich fahre mit dem Zug.  (อิค ฟาร์เรอ มิททํ เด็ม ซุค) ฉันไปด้วยรถไฟ

Ich fahre mit dem Fahrrad.  (อิค ฟาร์เรอ มิททํ เด็ม ฟาร์ราททํ) ฉันไปด้วยจักรยาน

Ich fahre mit dem Taxi. (อิค ฟาร์เรอ มิททํ เด็ม ทั๊กซี่)   ฉันไปด้วยแท๊กซี

Ich fahre mit der U–Bahn, S-Bahn.  (อิค ฟาร์เรอ มิททํ แดร์ อูบาน เอส บาน) ฉันไปด้วยรถ  U–Bahn, S-Bahn. 

Ich gehe zu Fuß. (อิค เกเฮอ ซู ฟุสสํ) ฉันเดินไป

หรือจะใช้คำว่า Womit (โวมิททํ) ถามก็ได้ สื่อว่า ด้วยอะไร? 

Womit fährst du in die Schule?  (โวมิททํ แฟทร์สทํ ดู อิน ดี ชูเล่อ) เธอไปโรงเรียนด้วยอะไร?

Womit fährst du  zur Arbeit? (โวมิททํ แฟทร์สทํ ดู ซัวร์ อาร์ไบท์) เธอไปทำงานด้วยอะไร?

ตอบสั้นๆ แบบนี้ก็ได้  Mit dem Auto, Zug, Fahrrad,…usw.

หรือจะตอบประโยคยาวๆ ข้างบนก็ได้ เช่น Ich fahre mit dem Auto (zur Arbeit.) ในวงเล็บจะพูดหรือไม่ก็ได้

จบค่า 🙂

Shopping Cart