เธอไม่เข้าใจฉัน ภาษาเยอรมันพูดยังไง

ดาวน์โหลดเนื้อหาในคลิปได้ที่นี่เลยจ้า http:// Du verstehst mich nicht เธอไม่เข้าใจฉัน

วันนี้เรามาหัดแต่งประโยคที่ใช้คำว่า “verstehen เข้าใจ “ ในการพูดประโยคที่บอกว่า “เธอไม่เข้าใจฉัน”  “เธอเข้าใจฉันผิด” “ทำไมเธอเข้าใจฉันผิดตลอดเลย” “ฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะ”  และอื่นๆ   กันนะคะ

·         Versteh mich (bitte) nicht falsch!   

          (แฟร์ชเต มิค (บิทเทอะ) นิชทํ เฟ้าสชํทํ)

          โปรดอย่าเข้าใจฉันผิด (Versteh ไม่มี e เพราะเป็น Imperativ)

·         Du verstehst mich falsch.

         (ดู แฟร์ชเตทสํท์ มิค เฟ้าสชํทํ)

          เธอเข้าใจฉันผิด

·         Du verstehst mich nicht.

          (ดู แฟร์ชเตทสํท์ มิค นิชทํ)

          เธอไม่เข้าใจฉัน

·         Warum/Wieso verstehst du mich (immer) falsch.

          (วารุม/วีโส แฟร์ชเทสํทํ ดู มิค (อิมเมอร์) เฟ้าสชํทํ)

          ทำไมเธอเข้าใจฉันผิดตลอดเลย

·         Verstehst du mich? Was ich meine?

         (แฟร์ชเทสํทํ ดู มิค ? วาส อิค ไมนํเนอะ)  

         เธอเข้าใจฉันมั้ย? ว่าฉันหมายถึงอะไร?

·         Ich versteh(e) nur Bahnhof. (สำนวน) 

         (อิค แฟร์ชเต(เฮอะ) นัวรํ บานโฮฟํ)

         ฉันไม่เข้าใจอะไรเลย วงเล็บ e คือจะพูดหรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่มี e ก็จะกลายเป็น Ich versteh nur Bahnhof. คือเป็น Imperativ

·         Ich habe nichts getan!

          (อิค ฮาเบอะ นิชทํสํ เกทาน)

          ฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นนะ

·         Es ist nicht sowie du denkst.

          (เอส อิสทํ นิชทํ โชวี ดู เด้งสํทํ)

          มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะ

·        Ich verstehe das immer noch nicht! Was du meinst? Was hast du gesagt?

         (อิค แฟร์ชเตเฮอะ ดาส อิมเมอรํ น๊อค นิชทํ วาส ดู ไมนสํทํ วาส ฮาส ดู เกซาคทํ)

        ฉันก็ยังไม่เข้าใจอะไรอยู่ดี ว่าเธอหมายถึงอะไร? เธอพูดว่าอะไร?

จบค่า 🙂

Shopping Cart