สนใจ ใส่ใจ ดูแล จัดการ

สนใจ ใส่ใจ ดูแล จัดการ
kümmern
sich um (etw./jmdn.) kümmern
sich darum kümmern

Er kümmert sich nicht um mich, wie es mir geht.

Er kümmert sich nicht darum, wie es mir geht.

เขาไม่ใส่ใจ/ไม่สนใจว่าฉันเป็นยังไง

Warum kümmerst du dich nicht um mich?

ทำไมเธอไม่สนใจ/ไม่ใส่ใจ/ไม่ดูแล ฉันเลย

Da/Das  brauchst du dich nicht zu kümmern!

Da/Das  brauchst du dich nicht darum zu kümmern!

นั่นไม่ใช่เรื่องที่เธอจะมาสนใจ/ใส่ใจ/จัดการ

Kümmere dich um deine eigenen Sachen!

ใส่ใจ/สนใจเรื่องของตัวเองเถอะ

(= อย่าเผือกเรื่องชาวบ้าน/อย่ายุ่งเรื่องคนอื่น)

Was kümmert’s mich? (= was geht mich das an?)

เกี่ยวอะไรกับฉัน? / ไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะต้องจัดการ ใส่ใจ สนใจ

Das kümmert mich nicht (=geht mich nichts an, das macht mir keine Sorge)

นั่นไม่ใช่เรื่องของฉัน ไม่เกี่ยวกับฉัน ฉันไม่สนใจ ใส่ใจเรื่องนั้น

Kümmere dich doch bitte mal um diese Sache.

(กรุณา) สนใจเรื่องตรงนี้ด้วย (ทำเรื่องที่ตัวเองต้องรับผิดชอบให้เสร็จ)

Es ist an der Zeit, sich um sich selbst zu kümmern.

ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องดูแลตัวเอง

Um das Gerede anderer Leute kümmere ich mich nicht.

(ฉันไม่ใส่ใจ / สนใจกับการพูดไร้สาระของชาวบ้าน) จบค่า 🙂

Shopping Cart