หนังสือเรียนภาษาเยอรมัน A1 – B1 : Deutsch als Fremdsprache

หนังสือที่ใช้สำหรับเรียนภาษาเยอรมันระดับตั้งแต่ A1 – B1 : Deutsch als Fremdsprache ของสำนักพิมพ์ Hueber ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ของเยอรมัน เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน ก็จะมาจากหนังสือต่างๆ ตามนี้ สำหรับนักเรียนที่อยู่ไทยอาจจะหาซื้อหนังสือค่อนข้างยาก เพราะเป็นหนังสือที่พิมพ์ในเยอรมัน ของสำนักพิมพ์ในเยอรมันเท่านั้น แนะนำให้คนที่อยู่ทางเยอรมันเป็นคนสั่งซื้อและส่งไปให้คนทางไทย หรือจะฝากใครซื้อแล้วให้หิ้วไปทางไทยก็น่าจะพอทำได้อยู่ แต่สำหรับผู้ที่อยู่เยอรมัน สามารถสั่งซื้อหนังสือได้กับทาง อเมซอน Amazon โดยตรงได้เลย สะดวก รวดเร็ว ต้องการสั่งซื้อเล่มไหนคลิกที่รูปภาพได้เลย

Shopping Cart