สงสาร ภาษาเยอรมันพูดยังไง

เรียนเยอรมันวันนี้ ว่ากันด้วยเรื่อง….

ถ้าอยากจะพูดว่า สงสาร   เช่น เด็กๆที่น่าสงสาร  หมาที่น่าสงสาร ผู้ชายที่หน้าสงสาร ประมาณนี้ จะพูดอย่างไร

เท่าที่เรารู้และได้เคยได้ยินเค้าพูดกัน เค้าจะใช้คำว่า Arme (อาร์มเมอะ)    หรือ Armer (อาร์มเมอร์)

ตัวอย่างเช่น  เด็กๆที่น่าสงสาร Arme Kinder (อาร์มเมอะ คินเดอร์)   หมาที่น่าสงสาร    Armer Hund  (อาร์มเมอร์ ฮุนท์) หรือ ผู้ชายที่น่าสงสาร Armer Mann    (อาร์มเมอร์ มาน)

จริงๆ คำ ว่า Arme (อาร์มเมอะ)   หรือ Armer (อาร์มเมอร์)   ใช้สื่อความหมายไปในทางที่  ดูน่าสงสาร ดูยากจน ดูแย่  ประมาณนี้

อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่นว่า เพื่อนชื่อ Max ป่วย เราไปเยี่ยม พอไปถึงเห็นเพื่อนนอนซมที่เตียง เราก็พูดออกมาได้ว่า Armer Max! ก็คือสื่อความหมายว่า Max ผู้น่าสงสาร หรือสื่อว่า เรารู้สึกสงสาร เห็นใจเพื่อนที่ป่วยนั้นเอง

จบค่า  เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะ

germanwithonya

GERMANwithOnya

เยอรมันกับอรญา

Shopping Cart