10 ประโยคพูดด้วยคำว่า schlecht

1. อากาศไม่ดี.

Das Wetter ist schlecht.

(ดาส เว็ทเทอร์ อิสทํ ชเล็คทํ)

2. เธอดูไม่ดีเลยนะ? ไม่สบายหรือเปล่า?

Du siehst aber schlecht aus? Bist du krank?

(ดู ซีทสํทํ อเบอะ ชเล็คทํ เอ้าสํ. บิสทํ ดู ครั้งคํ)

3. ฉันรู้สึกแย่. ฉันมีไข้

Es geht mir schlecht. Ich habe Fieber. 

(เอส เก็ททํ เมียร์ ชเล็คทํ. อิช ฮาเบอะ ฟีเบอร์)

4. ฉันกินมากเกินไป ตอนนี้ฉันรู้สึกแย่

Ich habe zu viel gegessen. Jetzt ist mir schlecht.

(อิช ฮาเบอะ ซู ฟีล เกเกสเซิ่น. เย็ททํ อิสท์ เมียร์ ชเล็คทํ)

5. ที่นี่อากาศไม่ดี กรุณาเปิดหน้าต่างหน่อยสิ!

Hier ist schlechte Luft. Mach bitte das Fenster auf!

(เฮียร์ อิสทํ ชเล็คเทอะ ลู๊ฟทํ. มัค บิทเทอะ ดาส เฟนสํเทอร์ เอ้าสํ​)

6. ใส่นมในตู้เย็น ไม่อย่างนั้นมันจะเสีย

Stell die Milch in den Kühlschrank. Sonst wird sie schlecht.

(ชเตล ดี มิช อิน เดน คืลชลั้งคํ ซ๊อนส์ทํ  เวิร์ทํ ซี ชเล็คทํ)

7. บริษัทนี้เงินเดือนไม่ดี

Die Bezahlung in dieser Firma ist schlecht.

(ดี เบซาลุง อิน ดีเซอร์ เฟือร์มา อิสทํ ชเล็คทํ)

8. สัญญาณไม่ดีเลย ฉันได้ยินไม่เธอแย่ 

Die Verbindung ist schlecht. Ich höre dich nicht gut.

(ดี แฟร์บินดุ๊ง อิสทํ ชเล็คทํ อิช เฮือเรอะ ดิช นิชทํ กูททํ)

9. หนังเรื่องนี้ไม่ได้แย่ ฉันชอบมาก

Der Film war nicht schlecht. Er hat mir ganz gut gefallen.

(แดร์ ฟิลม์ วาร์ นิชทํ ชเล็คทํ แอร์ ฮัทํ เมียร์ กั๊นซํ กูททํ เกฟาเลิ่น)

10. ภาษาเยอรมันของฉันไม่ได้แย่แต่ก็ยังไม่เพอเฟ็คท์

 Mein Deutsch ist nicht schlecht, aber noch nicht perfekt.

(ไมน์ ด๊อยชํ อิสทํ นิชทํ ชเล็คทํ, อเบอะ น๊อค นิชทํ โซ แพร์เฟ็คทํ)

ใครไม่อยากจด สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดย คลิกที่รูปภาพดาวน์โหลดนะจ๊ะ

Leave a Comment

Shopping Cart