ติวสอบภาษาเยอรมัน A1 พูด Sprechen

เกี่ยวกับคอร์ส

    คอร์สออนไลน์ A1 Start Deutsch 1  (พูด: sprechen) ติวสอบภาษาเยอรมัน A1 (พูด) เป็นคอร์สที่เน้นติวในส่วนของการสอบพูด สอนเทคนิคการเรียบเรียงประโยค การตั้งคำถาม คำตอบ โดยมีตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบ Modelltest พร้อมรูปภาพประกอบ เสมือนการสอบจริง โดยแต่ละ Modelltest  มีครบ 3 ส่วน Teil 1 – 3  ให้คุณฝึกตามตัวอย่าง  ตั้งคำถามพร้อมคำตอบให้ฝึกพูดตามได้อย่างง่ายดาย   รวมถึงเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการสอบ พร้อมคำแปล  เทคนิคต่างๆ จากครูอรไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้การสอบอ่านออกมาได้คะแนนดี และสอบผ่านในครั้งเดียว 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ฝึกการพูด ตั้งคำถาม ตอบ จากตัวอย่าง Modelltest ครบทั้ง 3 ส่วน
  • ได้เตรียมตัวล่วงหน้า เพิ่มความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
  • ได้เรียนรู้ความหมาย คำแปล เทคนิค ต่างๆ แต่ละโจทย์แบบละเอียด
  • มีเอกสารให้ดาวน์โหลด

เนื้อหาคอร์ส

ติวสอบภาษาเยอรมัน A1 พูด Sprechen

รีวิวจากผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Shopping Cart