ติวสอบภาษาเยอรมัน A1 อ่าน Lesen

เกี่ยวกับคอร์ส

ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบภาษาเยอรมัน A1 Start Deutsch 1 (อ่าน: lesen) แต่ขาดความมั่นใจ ไม่รู้คำศัพท์ ไม่เข้าใจความหมายของโจทย์ แปลไม่ออก มาเรียนคอร์สนี้เลย !

คอร์สนี้จะช่วยเหลือคุณ ให้คุณมั่นใจเรื่องการสอบอ่านมากขึ้น สอนให้เข้าใจง่าย กระชับ ตรงประเด็น โดยมีตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบ 12 Modelltest โดยแต่ละ Modelltest มีครบ 3 ส่วน Teil 1 – 3 เสมือนการสอบจริง ให้คุณได้ลองฝึกอ่าน แปลคำศัพท์ ความหมายของโจทย์พร้อมกับฟังคำอธิบาย คำศัพท์ เทคนิคต่าง ๆ จากครูอรไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้การสอบอ่านออกมาได้คะแนนดี และสอบผ่านในครั้งเดียว

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ฝึกการอ่าน แปลโจทย์ แนวข้อสอบ 12 ตัวอย่าง Modelltest
  • โดยแต่ละ Modelltest มีครบ 3 ส่วน Teil 1 - 3 เสมือนการสอบจริง แบบเน้น ๆ
  • ได้เรียนรู้ ได้ฝึกทำแนวข้อสอบล่วงหน้า เพิ่มความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
  • ได้เรียนรู้ความหมาย คำแปล เทคนิค ต่าง ๆ แต่ละโจทย์แบบละเอียด

เนื้อหาคอร์ส

ติวสอบภาษาเยอรมัน A1 Lesen อ่าน

รีวิวจากผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Shopping Cart