ติวสอบภาษาเยอรมัน A1 เขียน Schreiben

เกี่ยวกับคอร์ส

ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบภาษาเยอรมัน A1 (เขียน: schreiben) แต่ขาดความมั่นใจเรื่องการสอบเขียน มาเรียนคอร์สนี้เลย!

คอร์สนี้จะช่วยเหลือคุณ ให้คุณมั่นใจเรื่องการเขียนมากขึ้น สอนเข้าใจง่าย กระชับ ตรงประเด็น และมาพร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบกว่า 40 ตัวอย่าง
ให้คุณได้ลองฝึกเขียน อ่าน และฟังคำอธิบาย เทคนิคต่าง ๆ จากครูอรไปพร้อม ๆ กัน

คอร์สออนไลน์ A1 Brief schreiben ติวสอบภาษาเยอรมัน A1 (เขียน) เป็นคอร์สที่เน้นติวในส่วนของ การเขียน (schreiben), จดหมาย (Brief),
อีเมล (E-Mail), ข้อความ (SMS) รวมถึงแบบฟอร์ม (Formular) จากตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบ A1 และมีตัวอย่างแนวข้อสอบ 40 ตัวอย่าง

โดยคอร์สนี้จะช่วยคุณฝึกการอ่าน, แปล, การตีความโจทย์ และเรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องในการสอบ
รวมถึงเรียนรู้เทคนิค และวิธีการเขียนที่ถูกต้อง เพื่อให้เขียนสอบออกมาได้คะแนนดี และสอบผ่านในครั้งเดียว

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ฝึกการเขียน อ่าน จากตัวอย่างโจทย์ 40 ตัวอย่าง แบบเน้น ๆ
  • เข้าใจโครงสร้าง เนื้อหา ตัวอย่างแนวข้อสอบเขียน schreiben
  • เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็น เทคนิคแนวการเขียนตอบโจทย์ยังไงให้ได้คะแนนสูง สอบผ่าน
  • รู้หลักการเขียนที่ถูกต้องตามหลักโครงสร้าง ไวย์กร
  • เพิ่มความมั่นใจก่อนที่จะไปสอบภาษาเยอรมัน A1 (เขียน: schreiben)

เนื้อหาคอร์ส

ติวสอบภาษาเยอรมัน A1 Schreiben เขียน

รีวิวจากผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Shopping Cart