ติวสอบ A2 : telc Deutsch A2

About Course

           คอร์สออนไลน์ ติวสอบ A2 telc Deutsch A2   ติวสอบครบ 4  ทักษะ ฟัง อ่าน เขียน พูด จบในคอร์สเดียว จากตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบ Modelltest  ที่ใช้สอบกับทางสถาบัน  telc Deutsch A2 (Start Deutsch A2)  โดยแต่ละ Modelltest  มีครบทุกส่วน เสมือนการสอบจริง และยังมีโจทย์โบนัสเพิ่มเติม  ให้คุณได้ฝึกเขียน ฝึกอ่าน ฝึกฟัง ฝึกพูด เตรียมตัวทำข้อสอบล่วงหน้า ได้เห็นภาพรวมโครงสร้างแนวข้อสอบ  เรียนรู้เทคนิค คำศัพท์ พร้อมกับการแปลคำศัพท์ ต่างๆ ที่จำเป็น  แปลโจทย์พร้อมกับฟังคำอธิบาย  เฉลย แนวทางการเขียน  เทคนิคการอ่าน การพูดตอบ การตั้งคำถาม การตอบ สรุปประเด็นจากโจทย์ เพื่อเลือกคำตอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทำข้อสอบออกมาได้คะแนนดี และสอบผ่านในครั้งเดียว

What Will You Learn?

 • ฝึกการ ฟัง อ่าน เขียน พูด ครบ 4 ทักษะ จากแนวข้อสอบ Modelltest (โมเดลเทส)
 • โดยแต่ละ Modelltest มีครบทุกส่วน สมือนการสอบจริง แบบเน้นๆ
 • มี Bonus ติวเพิ่มนอกเหนือจากตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบให้ได้ฝึกเพิ่มเติมเสริมความมั่นใจ
 • ได้รู้ ได้ฝึกทำแนวข้อสอบล่วงหน้า เพิ่มความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
 • ได้เรียนรู้ความหมาย คำแปล เทคนิค ต่างๆ แต่ละโจทย์แบบละเอียด
 • มีเอกสารให้ดาวน์โหลด
 • สอบถามครูได้ตลอด

Course Content

ติวสอบอ่าน lesen

 • Modelltest 1
  50:37
 • Modelltest 2
  48:57
 • Modelltest 3
  45:15
 • Modelltest 4
  43:42
 • Bonus ติวเพิ่ม
  38:58

ติวสอบเขียน schreiben

ติวสอบพูด sprechen

ติวสอบฟัง hören

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Shopping Cart