ติวสอบ A2 พูด sprechen : telc/ G.A.S.T/ vhs : Deutsch A2

เกี่ยวกับคอร์ส

          คอร์สออนไลน์ ติวสอบ A2 พูด  sprechen : telc/ G.A.S.T/ vhs : Deutsch A2    เป็นคอร์สที่เน้นติวในส่วนของการสอบพูด สอนเทคนิคการเรียบเรียงประโยค การตั้งคำถาม คำตอบ โดยมีตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบ Modelltest ที่อัพเดทใกล้เคียงกับแนวข้อสอบ เสมือนการสอบจริง โดยแต่ละ Modelltest  มีครบทุกส่วนให้คุณฝึกตามตัวอย่าง ฟังแนวทางการพูดโต้ตอบ การตั้งคำถามพร้อมคำตอบให้ฝึกพูดตามได้อย่างง่ายดาย   รวมถึงเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการสอบ พร้อมคำแปล  เทคนิคต่างๆ  เพื่อให้การสอบอ่านออกมาได้คะแนนดี และสอบผ่านในครั้งเดียว 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ได้ฝึกการพูด การเรียบเรียงประโยค การจำประโยค จากตัวอย่างแนวข้อสอบ Modelltest ครบทุกส่วน
 • ได้เรียนรู้การฝึกฟัง ฝึกพูด รู้แนวทำข้อสอบล่วงหน้า เพิ่มความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
 • ได้เห็นภาพรวมโครงสร้างของข้อสอบทั้งหมด
 • ความรู้ที่ได้เรียนในคอร์สนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
 • ได้เรียนรู้ความหมาย คำแปล เทคนิค ต่างๆ แต่ละโจทย์แบบละเอียด
 • มีเอกสารประกอบการเรียนให้นำไปทบทวนได้ตลอด

เนื้อหาคอร์ส

ติวสอบ A2 : Sprechen พูด

 • Modelltest 1
  01:29:09
 • Modelltest 2 und 3
  44:57
 • Modelltest 4 und Bonus Training
  01:00:19

รีวิวจากผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Shopping Cart