ติวสอบ B1 : DTZ การอ่าน Lesen

เกี่ยวกับคอร์ส

     ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบภาษาเยอรมัน B1 : Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) แต่ขาดความมั่นใจ ในส่วนการสอบอ่าน (Lesen) ไม่รู้คำศัพท์ อ่านไม่รู้เรื่อง จับใจความสำคัญจากเนื้อหาโจทย์ไม่เป็น ทำให้หาคำตอบที่ถูกต้องไม่ได้ หรือใช้เวลานานในการหาคำตอบ  มาเรียนคอร์ส ติวสอบภาษาเยอรมัน B1 การอ่าน Lesen นี้เลย

     คอร์สนี้จะช่วยเหลือคุณ ให้คุณมั่นใจเรื่องการสอบอ่านมากยิ่งขึ้น โดยในคอร์สนี้ มีตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบเฉพาะในส่วนของการสอบอ่าน 5 Modelltest โดยแต่ละ Modelltest มีครบทั้ง 5  ส่วน Teil 1 – 5  เสมือนการสอบจริง ให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน ตีความหมายของโจทย์  เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ พร้อมคำแปล คำอธิบาย เทคนิคในการค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ  เพื่อให้การสอบออกมาได้คะแนนดี และสอบผ่านในครั้งเดียว

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ฝึกการอ่าน จับใจความ สรุปประเด็น
 • จากแนวข้อสอบ 5 Modelltest จากตัวอย่างแนวข้อสอบที่อัปเดตจาก telc, g.a.s.t
 • เรียนรู้เทคนิคการอ่าน ฝึกทำแนวข้อสอบล่วงหน้า เพิ่มความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
 • ได้เรียนรู้คำศัพท์ ความหมาย คำแปล เทคนิคต่าง ๆ แต่ละโจทย์แบบละเอียด
 • ฝึกการอ่าน จับใจความ เรียนรู้เทคนิคในการเลือกคำตอบให้ได้รวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด

เนื้อหาคอร์ส

ติวสอบ B1 : DTZ การอ่าน Lesen

 • Modelltest 1 Teil 1 – 5
  01:28:00
 • Modelltest 2 Teil 1 – 5
  01:24:00
 • Modelltest 3 Teil 1 – 5
  01:06:00
 • Modelltest 4 Teil 1 – 5
  01:19:00
 • Modelltest 5 Teil 1 – 5
  01:16:00

รีวิวจากผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Shopping Cart