ตอนที่ 7 หัดพูดเยอรมัน ง่ายนิดเดียว สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน

ประโยคต่างๆ เหล่านี้ สำหรับคนหัดพูดเยอรมันใหม่ๆ ท่องไว้ให้ติดปากได้เลยนะคะ

Wie bitte?  

(วี บิทเทอะ) 

อะไรนะ  

Was haben Sie gesagt? 

(วาส ฮาเบิ่น ซี เกซาคท์)

 คุณพูดว่าอะไร

Was hast du gesagt? 

(วาส ฮาสท์ ดู เกซาคท์)

เธอพูดว่าอะไร

Entschuldigung Sie! Wo ist die Toilette? 

(เอ็นท์ชุลดิกุง ซี โว อิสท์ ดี ทอยเล็ตเทอะ)

ขอโทษนะคะคุณ ห้องน้ำอยู่ที่ไหน 

Tut mir leid. Ich versteh(e) das nicht.  หรือ Das verstehe ich nicht. 

(ทุท เมียร์ ไลท์, อิคชํ แฟร์ชเต(เฮอ) ดาส นิชท์) หรือ (ดาส แฟร์ชเตเฮอ อิคช์ นิชท์)

ขอโทษนะ นั่นฉันไม่เข้าใจ 

Können Sie das bitte wiederholen? 

(เคินเน่น ซี ดาส บิทเทอะ วีเดอร์ โฮเล่น)

คุณช่วยพูดซ้ำอีกครั้งได้มั้ย?

Kannst du das bitte wiederholen?

(คานส์ท ดู ดาส บิทเทอะ วีเดอร์ โฮเล่น) 

เธอช่วยพูดซ้ำอีกครั้งได้มั้ย?

Können Sie bitte langsam sprechen?

(เคินเน่น ซี บิทเทอะ ลางซาม ชเปร็คเช่น) 

คุณช่วยพูดช้าๆ ได้มั้ย?

Kannst  du bitte langsam sprechen?

(คานส์ท์ ดู บิทเทอะ ลางซาม ชเปร็คเช่น) 

เธอช่วยพูดช้าๆ ได้มั้ย?

Sprechen Sie Englisch?

(ชเปร็ค เช่น ซี เองลิช)

คุณพูดภาษาอังกฤษได้มั้ย?

Sprichst  du Englisch? 

(ชปริคสท์ ดู เองลิช) 

เธอพูดภาษาอังกฤษได้มั้ย?

 Ich spreche kein Deutsch.

(อิคชํ ชเปร็คเชอะ ไคน์ ด๊อยช์)

ฉันพูดภาษาเยอรมันไม่ได้

 Ich spreche nicht so gut Deutsch.

(อิคช์ ชเปร็คเชอะ นิชท์ โซ กุทท์ ด๊อยช์)

ฉันยังพูดเยอรมันได้ไม่ค่อยดี 

จบค่า 🙂

Shopping Cart