ตอนที่ 3 พูดเยอรมัน ง่ายนิดเดียว สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเนื้อหาในคลิปได้ที่นี่เลยจ้า http:// ตอน 3 พูดเยอรมัน สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน

การพูดแนะนำตัว

การถามชื่อ

·         Wie heißen Sie?  (สุภาพ ทางการ) 

         (วี ไฮ้เซ่น ซี)

         คุณชื่ออะไร

·         Wie heißt du?  (ถามคนรู้จัก คนในครอบครัว ญาติ เพื่อน ฯลฯ)

          (วี ไฮ้สท์ ดู)

           เธอชื่ออะไร

·        Ich heiße / Ich bin…Bruno Schneider.

        (อิค ไฮ้เซอะ หรือ อิค บิน… )

         ฉันชื่อ บรูโน ชไนเดอร์

·        Ich heiße/bin Sara.

         (อิค ไฮ้เซอะ หรือ อิค บิน) 

          ฉันชื่อ ซาร่า

·         Wie ist Ihr Name?  (สุภาพ ทางการ)

          (วี อิสท์ เอีย นาเมอะ) 

           คุณชื่ออะไร

·        Mein Name ist  Hans Schneider.

         (มาย นาเมอะ อิสท์   ฮานส์ ชไนเดอร์)

         ฉันชื่อ ฮานส์ ชไนเดอร์

ตัวอย่างการพูด

A : Guten Tag. Mein Name ist Maya Müller. Und Wie heißen Sie?

      (กุทเท่น ท้าค  มาย นาเมอะ อิสท์ มายา มูลเล่อร์  อุ๊นท์ วี ไฮ้เซ่น ซี )

      สวัสดี ฉันชื่อ มายา มูลเลอร์  และ คุณชื่ออะไร

B : Guten Tag. /Hallo. Mein Name ist ..Hans Schneider../ Ich bin…. Hans Schneider.

     (กุทเท่น ท้าค / ฮาโล มาย นาเมอะ อิสท์ ฮานส์ ชไนเดอร์  / อิค บิน ฮานส์ ชไนเดอร์) 

     สวัสดี ฉันชื่อ ฮานส์ ชไนเดอร์ 

Freut mich / Sehr erfreut /  Angenehm / sehr angenehm

(ฟร้อยท์ มิค      /  เซียร์ แอร์ฟร้อยท์       / อันเกเนม                / เซียร์ อันเกเนม)

ยินดีที่ได้รู้จัก

A : Hallo. Ich bin Maya   

     (ฮาโล อิค บิน มายา)

      สวัสดี ฉันชื่อมายา

B : Hallo. Ich bin Sara, Freut mich.

       (ฮาโล อิค บิน ซารา ฟร้อยท์ มิค)  

        สวัสดี ฉันชื่อ ซาร่า ยินดีที่ได้รู้จัก

A : Guten Tag. Herr Schneider.

     (กุทเท่น ท้าค  แฮร์ ชไนเดอร์)

     สวัสดี  คุณชไนเดอร์

B : Guten Tag. Frau Müller. Angenehm.

     (กุทเท่น ท้าค เฟร้า มูลเลอร์ อันเกเนม)

     สวัสดี คุณมูลเลอร์ ยินดีที่รู้จัก

·        Wer bist du?

        (แวร์ บิสท์ ดู)

         เธอคือใคร

·        Wer sind Sie?

          (แวร์ ซิน ซี )

          คุณคือไคร

·        Wer ist das?  

         (แวร์ อิสท์ ดาส) 

        นั่นคือใคร

·        Das ist Frau Müller.

       (ดาส อิสท์ เฟร้า มูลเล่อร์)

        นั่นคือเฟร้า มูลเล่อร์

·        Ich weiß es nicht.

         (อิค ไว้ส เอส นิสท์ )

         ฉันไม่รู้

จบตอน 3  🙂

Shopping Cart