ตอน 8 หัดพูดเยอรมัน ง่ายนิดเดียว สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน

คำอ่านเป็นแนวทางในการออกเสียง แต่จริงๆ แล้วละเมืองของเยอรมันมีการออกเสียงแตกต่างกันไป ไม่สามารถเขียนให้ออกมาตรงภาษาไทยได้เปะๆ  ยกตัวอย่างเช่นคำว่า   Ich สามารถออกเสียงได้ 3 แบบเลย  อิคช์ / อิช / อิค     หรือคำว่า  Haben  ฮาเบ่น / ฮาเบิน  ขึ้นอยู่กับว่าเมืองไหนภาคไหนของเยอรมัน ในเว็บนี้เป็นเพียงแนวทางการอ่านออกเสียง อาจจะมีแตกต่างไปบ้าง ต้องลองฟังคนท้องถิ่นแล้วปรับเอาเองนะคะ

Hast du Hunger? (ฮัสท์ ดู ฮุงเกอร์)

เธอหิวมั้ย

Haben Sie Hunger?  (ฮาเบ่น ซี ฮุงเกอร์) (ถามแบบสุภาพ)

คุณหิวมั้ย

Hast du Durst? (ฮัสท์ ดู ด๊วรชสท์)

เธอหิวน้ำมั้ย? (กระหายน้ำ)

Haben Sie Durst? (ฮาเบ่น ซี ด๊วรชสท์) (ถามแบบสุภาพ)

คุณหิวน้ำมั้ย? (กระหายน้ำ)

ฉันหิว พูดได้ 2 แบบ

Ich habe Hunger. (อิคช์ ฮาเบอ ฮุงเงอร์)

Ich bin hungrig. (อิคช์ บิน ฮุงกริช)

ฉันกระหายน้ำ พูดได้ 2 แบบ

Ich habe Durst. (อิคช์ บิน ด๊วรชสท์)

Ich bin durstig. (อิคช์ บิน ด๊วรชทิคช์)

Ja, ich habe Hunger.  (หยา อิคช์ ฮาเบอ ฮุงเงอร์)

ใช่ ฉันหิวพอดี

Was möchtest du essen? / Trinken

(วาส เมิชเทสท์ ดู เอสเซ่น / ทริ่งเ่ค่น)

เธออยากกิน / ดื่ม อะไรมั้ย?

Was möchten Sie essen? Trinken  (ถามแบบสุภาพ)

(วาส เมิชเท่น ซี เอสเซ่น / ทริ้งเค่น)

คุณอยากกิน / ดื่ม อะไรมั้ย?

Nein, danke. Ich habe keinen Hunger.

(ไนน์ ดังเคอ อิคช์ ฮาเบอ คายเน่น ฮุงเงอร์)

ไม่ละ ขอบคุณ ฉันไม่หิว

Nein, danke.  Ich habe keinen Durst.

(ไนน์ ดังเคอ อิค ฮาเบอ คายเน่น ด๊วชรสท์)

ไม่ละ ขอบคุณ ฉันไม่กระหายน้ำ

Nein, danke.  Ich habe schon gegessen.

(ไนน์ ดังเคอ อิคช์ ฮาเบอ โชน เกเกสเซ่น)

ไม่ละ ขอบคุณ ฉันเพิ่งจะกินมา

Nein, danke. Ich habe schon getrunken.

(ไนน์ ดังเคอ อิคช์ ฮาเบอ โชน เกทรุ้งเค่น)

ไม่ละ ขอบคุณ ฉันเพิ่งจะดื่มมา

Nein, danke. Ich habe keinen Appetit.

(ไนน์ ดังเคอ อิคช์ ฮาเบอ ไคเน่น อเพอทิทท์)

ไม่ละ ขอบคุณ ฉันไม่อยากอาหาร หรือเบื่ออาหาร

Hast du Wasser? (ฮัสท์ ดู วัสเซอร์)

เธอมีน้ำมั้ย

Hast du Bier? (ฮัสท์ ดู เบียร์)

เธอมีเบียร์มั้ย

จบค่า 🙂

Shopping Cart