คำศัพท์ irgendwann irgendwie ใช้ยังไง?

irgendwann (adverb คำวิเศษณ์) sometime; someday สักวันหนึ่ง วันหนึ่ง

Irgendwann mache ich eine Weltreise. Aber jetzt muss ich Geld sparen.

สักวันหนึ่งฉันจะเที่ยวรอบโลก แต่ว่าตอนนี้ฉันต้องเก็บเงินก่อน

A: Wann gehst du einkaufen?

เมื่อไหร่จะไปซื้อของ

B: Irgendwann gehe ich schon.

เดี๋ยวไป (ไม่รู้เมื่อไหร่ เมื่อไหร่เมื่อนั้น)

Irgendwann gehe ich einfach. Ohne Tschüss sagen.

สักวันหนึ่งฉันจะไปเฉยๆ ไม่ลาด้วย เชอะ

Irgendwann fliege  ich nach Hawaii.

สักวันหนึ่งฉันจะไปเที่ยวฮาวาย 

irgendwie (adverb คำวิเศษณ์) somehow ; someway อย่างไร อะไร อะไรสักอย่าง วิธีอะไรสักอย่าง

Kann ich dir irgendwie helfen?

ให้ฉันช่วยอะไรเธอสักอย่างมั้ย หรือ ฉันสามารถจะช่วยเธอยังไงได้บ้าง

Ich fühle mich irgendwie schuldig.

ฉันรู้สึกผิดยังไงไม่รู้

Peter ist irgendwie komisch.

ปีเตอร์เป็นคนแปลกๆ ยังไงก็ไม่รู้

Du bist irgendwie komisch.

เธอมันแปลกๆยังไงไม่รู้

จบค่า 🙂 

Shopping Cart