คำศัพท์ irgendwo irgendwohin ใช้ยังไง

ภาษาเยอรมัน | irgendwo irgendwohin ใช้ยังไง

irgendwo irgendwohin (adverb คำวิเศษณ์) somewhere; someplace; anywhere; anyplace
ที่ไหนสักที่ ที่ไหนสักแห่ง บางที่ ที่ไหนก็ได้

Schatz, Heute ist Samstag. Sollen wir irgendwo/irgendwohin fahren? Mir ist langweilig.

ที่รัก วันนีวันเสาร์ เราไปไหนกันมั้ย (ที่ไหนสักแห่ง) ฉันเบื่อ

Gibt es hier irgendwo ein Restaurant?

แถวนี้มีร้านอาหารที่ไหนมั้ย (ร้านอาหารที่ไหนสักที่)

Ich habe mein Handy  irgendwo in der Küche gelegt.

ฉันวางโทรศัพท์ของฉันไว้ในครัวที่ไหนสักที่

ดูคลิปได้ที่นี่ https://youtu.be/5x9CZT-Ak34

Shopping Cart