ติวสอบ A1 : อ่าน lesen

฿249.00

          หนังสือติวสอบภาษาเยอรมัน A1 อ่าน lesen เป็นหนังสือที่รวบรวมตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบในการสอบภาษาเยอรมัน A1 Start Deutsch 1 โดยเน้นติวสอบในส่วนของการอ่าน (lesen)  จากตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบ A1 Start Deutsch 1 โดยมีตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบ 12 Modelltest  ในแต่ละ Modelltest จะมีตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบให้อ่านครบทั้ง 3 ส่วน  (3 Teile)  เช่น การอ่านจดหมาย อีเมล์ ข้อความ เว็บไซต์ โดยครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ เช่น Wohnen, Arbeiten, Reisen, Freizeit, Fest, Einkaufen เป็นต้น ให้ฝึกทำพร้อมเฉลย

           ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือติวสอบภาษาเยอรมัน A1 อ่าน lesen เล่มนี้ จะช่วยเป็นแนวทางให้ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบภาษาเยอรมัน A1 Start Deutsch 1 ได้ฝึกฝนการอ่านทำความเข้าใจ ตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบ เป็นการเตรียมตัวสอบล่วงหน้า เพิ่มความมั่นใจในการสอบทำให้สอบผ่านไปอย่างราบรื่น Viel Glück und  Viel Erflog für die Prüfung!

หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่

หรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้เลย

Shopping Cart
ติวสอบ A1 : อ่าน lesen
฿249.00