ติวสอบภาษาเยอรมัน A1 ฟัง Hören

เกี่ยวกับคอร์ส

ใครที่กำลังเตรียมตัวสอบภาษาเยอรมัน A1 Start Deutsch 1 แต่ขาดความมั่นใจ ในส่วนการสอบฟัง (Hören) กลัวฟังไม่รู้เรื่อง ไม่รู้คำศัพท์ ทำให้ไม่เข้าใจความหมาย ฟังทำให้ไม่รู้คำตอบที่ถูกต้อง มาเรียนคอร์ส ติวสอบภาษาเยอรมัน A1 การฟัง Hören นี้เลย

คอร์สนี้จะช่วยเหลือคุณ ให้คุณมั่นใจเรื่องการสอบฟังมากขึ้น โดยในคอร์สนี้ มีตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบในส่วนของการสอบฟัง 5 Modelltest โดยแต่ละ Modelltest มีครบทั้ง 3 ส่วน Teil 1 – 3 เสมือนการสอบจริง ให้นักเรียนได้ฝึกฟัง ทำแนวข้อสอบ พร้อมฟังคำแปล คำอธิบาย และเทคนิคการทำข้อสอบจากครูอรไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้การสอบออกมาได้คะแนนดี และสอบผ่านในครั้งเดียว

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ฝึกการฟัง แปลโจทย์ ฝึกทำแนวข้อสอบ 5 Modelltest ด้วยชุดแนวข้อสอบที่อัปเดต
  • ได้เรียนรู้ ได้ฝึกฟัง ฝึกทำแนวข้อสอบล่วงหน้า เพิ่มความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
  • ได้เรียนรู้ความหมาย คำแปล เทคนิคต่าง ๆ แต่ละโจทย์แบบละเอียด

เนื้อหาคอร์ส

ติวสอบภาษาเยอรมัน A1 Hören ฟัง

รีวิวจากผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Shopping Cart