ติวสอบ A2 อ่าน lesen : Goethe-Zertifikat A2

About Course

      คอร์สออนไลน์ A2 Prüfungstraining lesen ติวสอบภาษาเยอรมัน A2 อ่าน (lesen) เป็นคอร์สที่เน้นติวในส่วนของการสอบอ่าน จากตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบที่ใช้สอบกับทางสถาบัน  Goethe-Zertifikat A2 โดยตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบ Modelltest  โดยมีครบ 4 ส่วน Teil 1 – 4 เสมือนการสอบจริง   ให้คุณได้ลองฝึกทำ ฝึกอ่าน แปลคำศัพท์   ความหมายของโจทย์พร้อมกับฟังคำอธิบาย เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่จำเป็น  เทคนิคการอ่าน สรุปประเด็นจากโจทย์ เพื่อเลือกคำตอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้การสอบอ่านออกมาได้คะแนนดี และสอบผ่านในครั้งเดียว 

What Will You Learn?

  • ฝึกการทำโจทย์ แนวข้อสอบการอ่าน จาก  Modelltest  แนวข้อสอบ
  • ได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในการสอบ
  • ได้รู้ ได้ฝึกทำแนวข้อสอบล่วงหน้า เพิ่มความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
  • ได้เรียนรู้ความหมาย คำแปล เทคนิค ต่างๆ แต่ละโจทย์แบบละเอียด
  • มีเอกสารให้ดาวน์โหลด

Course Content

ติวสอบ A2 อ่าน lesen

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Shopping Cart