ติวสอบ A2 เขียน schreiben : Goethe Zertifikat A2

เกี่ยวกับคอร์ส

          คอร์สออนไลน์ A2 Prüfungstraining  schreiben  ติวสอบภาษาเยอรมัน A2 เขียน  เป็นคอร์สที่เน้นติวในส่วนของการสอบเขียนจดหมาย จากตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบที่ใช้สอบกับทางสถาบัน  Goethe-Zertifikat A2 โดยตัวอย่างโจทย์ทั้งหมด 20 ตัวอย่างเสมือนการสอบจริง  ให้คุณได้ลองฝึกเขียนสดๆ ไปพร้อมกันกับครู  รวมถึงการแปลคำศัพท์   ความหมายของโจทย์พร้อมกับฟังคำอธิบาย เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่จำเป็น  เทคนิคการอ่าน สรุปประเด็นจากโจทย์ เพื่อเลือกคำตอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้การสอบออกมาได้คะแนนดีที่สุด และสอบผ่านในครั้งเดียว 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • ฝึกการเขียน อ่าน จากตัวอย่างโจทย์ 20 ตัวอย่าง แบบเน้นๆ
  • เข้าใจโครงสร้าง เนื้อหา ตัวอย่างแนวข้อสอบเขียน schreiben
  • เรียนรู้คำศัพท์ที่จำเป็น เทคนิคแนวการเขียนตอบโจทย์ยังไงให้ได้คะแนนสูง สอบผ่านไปในครั้งเดียว
  • รู้หลักการเขียนที่ถูกต้องตามหลักโครงสร้าง ไวย์กร
  • เพิ่มความมั่นใจก่อนที่จะไปสอบภาษาเยอรมัน A2 (เขียน: schreiben)

เนื้อหาคอร์ส

ติวสอบ A2 เขียน schreiben

รีวิวจากผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว
Shopping Cart