150 สำนวนเยอรมัน 3 ภาษา เยอรมัน ไทย อังกฤษ

฿189.00

The “150 German idioms, proverbs, slang words and expressions sentences” this book intended to increase the options and facilitate for everyone who is interested in the German language and like to speak like a native speaker.

In this book explanations with their literal translations, meanings, sample sentences and also with 3 languages German, Thai and English.

I Hope this book will be useful to everyone who is interested. Have fun reading!

หนังสือ “150 สำนวนเยอรมัน สุภาษิต คำแสลง คำพูดแสดงอารมณ์” เล่มนี้  มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนที่สนใจในภาษาเยอรมัน ได้เข้าถึงภาษาเยอรมันให้เหมือนเจ้าของภาษาได้มากขึ้น จึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้  ประกอบด้วย สำนวน สุภาษิต คำคม คำแสลง คำพูดที่แสดงออกทางความรู้สึก ภาษาเยอรมันจำนวน 150 ประโยค  โดยได้รวบรวมเฉพาะประโยคหรือคำพูดที่คนเยอรมันส่วนใหญ่ใช้กันมาไว้ในหนังสือเล่มนี้

ในหนังสือเล่มนี้  ประกอบไปด้วยคำอธิบายในแต่ละประโยคว่าหมายถึงอะไรรวมถึงตัวอย่างในการใช้งาน  พร้อมรูปภาพประกอบ อีกทั้งยังมีถึง 3 ภาษาด้วยกัน  คือ ภาษาเยอรมัน ไทย และภาษาอังกฤษ

หวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกท่านที่สนใจ

หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่

หรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้เลย

Shopping Cart
150 สำนวนเยอรมัน 3 ภาษา เยอรมัน ไทย อังกฤษ
฿189.00